Home

Riska Svømmeklubb

Målrettet, inkluderende og mestringsgivende 


Riska svømmeklubb er en liten svømmeklubb lokalisert i Riska bydel i Sandnes.
Vi har rundt 250 medlemmer som nivåmessig spenner vidt, fra vanntilvenning i svømmeskolen til våre ivrige konkurransesvømmere som rangerer høyt på nasjonale rankinger for aldersbestemte utøvere. Klubben har også en aktiv mastersgjeng som trener flere ganger i uka. Det aller meste av svømmetreningen til klubben foregår i Riskahallen.  

Visjon: Målrettet, inkluderende og mestringsgivende. Forkortet til MIM. 
Riska svømmeklubb skal være en svømmeklubb med fokus på kompetansebasert opplæring fremfor kvantitet. Vi skal gi barn, ungdom og voksne et målrettet, inkluderende og mestringsgivende svømmetilbud. Klubben skal legge til rette for, og satse på, utøvere som ønsker å nå et toppnivå. Dette vil sikre rekruttering av trenere og utøvere i breddeidretten og svømmeskolen. 

Riska Svømmeklubb er drevet på dugnad av aktive medlemmer og foresatte til medlemmer. Uten denne dugnaden, hadde ikke klubben eksistert slik som den gjør i dag som et alternativ til de mer kommersielt drevne klubbene. RSK er derfor helt avhengige av at spesielt foreldre til barn som er medlemmer tar sitt samfunnsansvar og bidrar positivt til store og små oppgaver inne drift av klubben. Ingen klarer alt, men alle klarer litt, og sammen kan vi skape og videre bygge på et flott svømmemiljø i Riska bydel. 

Riska Svømmeklubb

Riska Svømmeklubb ble stiftet i 1985 og gjenstartet i 2011.

Vi holder til i Riskahallen og er en 100% dugnadsdrevet klubb.

riska.svommeklubb@gmail.com