Retningslinjer og årsmeldinger

Klubbens retningslinjer er vårt styrende dokument med mål og visjon, verv og kontaktpersoner. Vi anbefaler alle med tilknytning til Riska svømmeklubb å lese retningslinjene, som også har føringer og forventninger til trenere, styret, foresatte og svømmerne selv. (Se vedlagte link)

https://drive.google.com/file/d/1WqC032lWETfH_-7H_CvpldqAKF9s0-8h/view?usp=sharing

Riska svømmeklubb sine årsmeldinger:

%d bloggere liker dette: